‘We maken ons drukker over dieren dan over kinderen’

Zwerfjongeren: geen behandelplek, geen huisvesting

Marijke Landeweer praat met Dr. Philip Veerman over de stand van zaken in de jeugdzorg in Den Haag Centraal.

Door de overgang van rijk en provincie naar de gemeente raakte de jeugdzorg in grote problemen: ellenlange wachtlijsten, een torenhoge werkdruk en een flink gat in de begroting van de gemeente. Deze krant sprak vijf jaar na dato met mensen uit het veld, van de bestuurder tot de jeugdbeschermer, en maakt de balans op. Is het van kwaad tot erger gegaan of gloort er hoop?

Gz-psycholoog Philip Veerman is bezorgd. Ernstig bezorgd. Bij die jeugdigen staat hun hele leven ‘on hold’. “Zo’n jongere woont ter overbrugging bij een vriend of vriendin en kan niet naar therapie vanwege de wachtlijsten. Hij of zij staat stil of kachelt zelfs achteruit in zijn ontwikkeling.”

DHC-nov2020 (in Dutch)