Werkzaamheden

Philip Edmond Veerman is een kinderrechtenexpert, orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog. Hij was de initiatiefnemer van diverse organisaties en pogingen veranderingen te introduceren in de Nederlandse jeugdwelzijnszorg en op het gebied van de (internationale) kinderrechten. Veerman werd in 2015 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor 40 jaar werk voor rechten van het kind.

In 1972 richtte hij de Stichting Browndale Nederland op (welke volgens een model dat Veerman had leren kennen in Canada kleine gezinshuisachtige vormen introduceerde als alternatief voor grote inrichtingen). Hij introduceerde de pleeggrootouders (ouderen die als ‘opa’ of ‘oma’ vrijwilliger zijn in inrichtingen, een concept dat Veerman in 1970 in Wisconsin had gezien) en de therapeutische gezinsverpleging in de regio Rotterdam (pleeggezinnen die intensief werden begeleid en waar kinderen geplaatst werden vanuit kinderpsychiatrie, wat Veerman op verzoek van kinderpsychiater Jannie Sanders-Woudstra ging opzetten in Rotterdam). Ook richtte hij in 1982 de Janusz Korczak Stichting op om het werk van de Pools-Joodse pedagoog kinderarts en kinderrechten pionier Janusz Korczak (1987-1942) in Nederland bekendheid te geven. Hij promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Amsterdam bij pedagoge Lea Dasberg op het proefschrift The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood. Dit werd in 1992 gepubliceerd door de uitgever Martinus Nijhoff (Brill). Deze uitgever ging ook het International Journal of Children’s Rights uitgeven waartoe Veerman het initiatief had genomen.

ORCID ID

0000-0003-2154-2864

Bestuur Stichting Minister van Kinderen

In Geneva (at the Polish Mission to the United Nations) on September 9,2023 at the Conference “Children and Wart”. It was organised by the International Janusz Korczak Association and the Korczak Center in Israel. At the picture left Prof. Ann Skelton (chair of tghe UN Committee on thge Rights of the Child). Right: Avi Tsur (Janusz Korczak Center in Israel) and Batia Gilad (Chair of the International Janusz Korczak Association).

Jubileum 40 jaar werk voor kinderen en hun rechten in 2015

Met jongeren slachtoffers v d toeslagenaffaire bij MP Rutte. Ouders kregen vask geld maar door de toeslagenaffaire zijn relaties vask verbroken, kinderen uit huis geplaatst etc. Daar is door de nstionale en lokale overheden te weinig rekening mee gehouden.

Met mensenrechten ambaddadeur Wim Geerts

Van RECHTS NAAR LINKS Toon Haans, Philip Veerman, Gabriel Luciano Gomes Barros (bestuursleden Stichting Minister van Kinderen) in Nieuwspoort

Jan van Zanen (burgemeester Den Haag) kwam om te horen wat hij kan doen om dakloosheid van jongeren te verminderen