Kinderrechten in theorie en praktijk

Op deze website vindt u artikelen en publicaties van dr. Philip E. Veerman over kinderrechten en aankondigingen van symposia en congressen op het gebied van de (internationale) kinderrechten.

Recente artikelen

Belang van kinderen en de formatie

De langzame stoelendans van de formatie geeft de indruk dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging zich een zekere luxepositie van uitgebreid formeren kan veroorloven. Psychologen, pedagogen, kinderpsychiaters en maatschappelijk werkers die...

Lees meer
‘Hoe verklein je de kloof tussen jongeren en politici?’

‘Hoe verklein je de kloof tussen jongeren en politici?’

Het debat in de Tweede Kamer in de nacht van donderdag 1 april is een buitenkans om jongeren meer geïnteresseerd te krijgen in de politiek, stelt kinderrechtdeskundige Philip Veerman in zijn opiniestuk Den Haag Centraal. In februari verschenen nieuwe uitkomsten van een jaarlijks onderzoek naar de...

Lees meer

Zet verlaging kiesgerechtigde leeftijd in het regeerakkoord

Door Philip Veerman in FD 28 maart 2021 - ‘Voorzichtige voorstellen om de stemgerechtigde leeftijd iets te verlagen worden steevast afgewezen’ schrijft Mathijs Bouman in zijn column 'Verboden te stemmen'. Jonge mensen kansen geven hun stem uit te brengen is geen wereldvreemde gedachte. Oostenrijk...

Lees meer
Burgemeester komt praten over dakloze jongeren en jong volwassenen

Burgemeester komt praten over dakloze jongeren en jong volwassenen

In het interview over dakloze jongeren en jong volwassenen in 'Den Haag Centraal' uitte ik mijn hoop dat de nieuwe burgemeester meer aan dit probleem gaat doen. Daarop belde de burgemeester of hij kon komen praten bij mij thuis en toen vroeg hij “U zegt dat wel, maar wat moet ik dan doen?”....

Lees meer
‘We maken ons drukker over dieren dan over kinderen’

‘We maken ons drukker over dieren dan over kinderen’

Zwerfjongeren: geen behandelplek, geen huisvesting Marijke Landeweer praat met Dr. Philip Veerman over de stand van zaken in de jeugdzorg in Den Haag Centraal. Door de overgang van rijk en provincie naar de gemeente raakte de jeugdzorg in grote problemen: ellenlange wachtlijsten, een torenhoge...

Lees meer
‘Moet het onderwijs steeds inclusiever?’

‘Moet het onderwijs steeds inclusiever?’

In DEN HAAG CENTRAAL mijn opiniestuk met opmerkingen over inclusief onderwijs ("moet het onderwijs steeds inclusiever?"). Philip Veerman is voor het meer bij elkaar brengen van regulier en speciaal onderwijs (zoals de Onderwijsraad nu heeft voorgesteld) maar tegen het afschaffen van speciaal...

Lees meer
‘Opvang Verwarde Personen (OVP) is overstortventiel van de GGZ’

‘Opvang Verwarde Personen (OVP) is overstortventiel van de GGZ’

Parnassia heeft sinds vijf jaar in Den Haag de Opvang Personen met Verward Gedrag (OVP). Vorig jaar zijn daar 1552 mensen binnengebracht. Gz-psycholoog Philip Veerman reflecteert in zijn opiniestuk in Den Haag Centraal  op deze voorziening. Bastiaan van der Hoeven, psychiater en manager zorg bij...

Lees meer
Is religie een vriend of vijand van kinderrechten?

Is religie een vriend of vijand van kinderrechten?

Mei 2020 - Nieuwe publicatie door Philip E. Veerman in 'Droits de l'enfant et croyances religieuses: Autonomie, éducation, tradition' uitgegeven en bewerkt door Centre Interfacultaire en droits de l'enfant van de Universiteit van Genève. Lees het artikel (pdf)

Lees meer

Philip Edmond Veerman

Philip Edmond Veerman (Amsterdam, 28 juni 1948) is een kinderrechtenexpert, orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog. Hij was de initiatiefnemer van diverse organisaties en pogingen veranderingen te introduceren in de Nederlandse jeugdwelzijnszorg en op het gebied van de (internationale) kinderrechten. Veerman werd in 2015 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor 40 jaar werk voor rechten van het kind.