Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

Doorwerkingen van het slavernijverleden op de Hulpverlening aan Kind en Gezin.

 

Georganiseerd door De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO), het Netwerk Mensenrechten & Psychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Vrijdag 14 maart 2024, van 18.00 uur tot 19.30 uur (CET) / 13.00 tot 14.30 (UTC-3).

Psychologen, psychiaters en orthopedagogen verenigen zich om tijdens het herdenkingsjaar van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij gezamenlijk aandacht te besteden aan het slavernijverleden en de doorwerking daarvan, zowel in Nederland als in Suriname, als op de Caribische eilanden. Op 2 juni 2023 startte het herdenkingsjaar en werd herdacht dat de trans-Atlantische slavernij in 1873 door Nederland werd afgeschaft. Op 1 juli – Keti Koti, verbreken van de ketenen-, werd dit officieel herdacht.

De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO), het Netwerk Mensenrechten & Psychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) organiseren dit jaar paneldiscussies over de gevolgen van het traumatische slavernijverleden op identiteit van hulpvragers en zorgprofessionals; op praktijk van de hulpverlening en op gebied van educatie en onderwijs. Het doel van de bijeenkomsten is drieledig: erkenning, bewustzijn en zelfreflectie. Erkenning van het pijnlijk verleden. Bewustzijn van de gevolgen van het slavernijverleden op de huidige generatie. Zelfreflectie op de impact van het gedeelde slavernijverleden op ons eigen verhaal en handelen in de hulpverlening. Deze derde Panelbijeenkomst zal dieper ingaan op de praktijk met ouders, met kinderen en jongeren en de gezinnen, met boeiende inleidingen en een interactieve dialoog met bezoekers.

 

Over de sprekers

Eugenie Curiel, Kinder- en jeugdpsychiater

Eugenie is geboren en opgegroeid op Curaçao en is na het afronden van haar middelbare school geëmigreerd naar Nederland voor haar vervolgopleidingen. Zij studeerde geneeskunde aan de universiteit Leiden, waarna zij al snel na het behalen van haar doctoraal, haar eerste baan als arts niet in opleiding (ANIOS) kreeg bij de crisisdienst van de Parnassia Bavo Groep. Na 2 jaar als ANIOS te hebben gewerkt, ging zij in opleiding tot psychiater, met de aantekening van kinder- en jeugdpsychiater. Vóór haar vertrek naar Nederland voor haar opleiding geneeskunde, had ze de ambitie om weer terug te gaan naar haar geboorte-eiland. In 2016 kreeg zij een aanbod om als kinder- en jeugdpsychiater en tevens projectleider bij Mental Health Caribbean op Bonaire te werken en te helpen bouwen aan de eerste kinder- en jeugdpsychiatrie afdeling op het eiland, dat tevens alle BES-eilanden zou bedienen. De afgelopen 7 jaar heeft zij als enige vaste kinder- en jeugdpsychiater gewerkt en werd zij regelmatig geconfronteerd met de invloeden van het slavernijverleden op de jeugdigen en hun systeem in haar spreekkamer, de beperkte cultuursensitiviteit van bestaande evidence based behandelprotocollen/ -methodieken en de gevolgen hiervan voor de behandelmogelijkheden, de context van de behandelingen en de kansen op adequate behandeling van eiland kinderen en hun gezinnen. Ook wordt zij dagelijks geconfronteerd met de complexe culturele verhoudingen zowel op patiënten niveau als hulpverleners onderling. Vanaf februari 2024 stopt zij met haar werkzaamheden op Bonaire en begint zij aan een nieuwe uitdaging binnen haar eigen bedrijf, Power of ReConnect, waarin zij zich gaat richten op de transculturele psychiatrie en in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen die onder anderen vanwege hun culturele afkomst en/of transgenerationele trauma’s vastlopen op diverse levensgebieden.

 

Dr. Philip Veerman, Gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog, gespecialiseerd in Kinderrechten

Philip Veerman

Philip promoveerde in 1991 op ‘The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood’ (uitgegeven door Bill/Martinus Nijhoff). Hij werkte 17 jaar als directeur van Defence for Children International (DCI) in Jerusalem en was 5 jaar President van de International Executive Council van DCI in Geneve.

Bij terugkeer naar Nederland in 2004 was hij 10 jaar pro justitia rapporteur/gz psycholoog. Daarna wijdde hij zich onder andere als coördinator aan een project tegen mensenhandel in kinderen (bij NIDOS). Hij werkt nog steeds, nu bij zowel het Jeugd Interventie Team in Den Haag (veel met dakloze jongeren) en bij NUGGZ (verslaving in remissie). Hij is de oprichter van the International Journal of Children’s Rights. Voor meer informatie zie: www.childrightsfocus.org

 

Drs. Wendy Codrington, Klinisch psycholoog en psychotherapeut in Praktijk Re-Focus Psychologie.

Wendy is opgegroeid in Rotterdam met een Surinaamse komaf. Zij schrijft: ‘Al jong ben ik gestimuleerd om te leren. Leren vanuit studie en beroep werd leren over de mens, over ons gedrag en onze beweegreden, over onze geschiedenis en cultuur, over wat ons beïnvloed en leren vanuit leed naar genezing, herstel en kracht. Leren om een ander focus te leggen en om niet verder vast te komen zitten.

Gestimuleerd vanuit m’n eigen culturele afkomst heb ik tijdens m’n studiejaren een paar buitenlandse stages mogen doen in Suriname en India. Ik ben begonnen met een HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en heb daarna de studie Psychologie, Gezondheidszorg- Psychologie en specialist Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut mogen afronden. Ik heb ongeveer 20 jaar ervaring in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. Ik ben opgeleid in de Jeugd en sinds een aantal jaren ook werkzaam in de Volwassenzorg. Gedurende deze jaren heb ik in veel verschillende settings gewerkt, zoals ambulant op een poli, in deeltijd behandeling en op klinieken. In therapie en behandeling vind ik het belangrijk om ook aandacht te besteden aan culturele thema’s en achtergrond, aan holistisch en systemisch denken (het geheel is meer dan de som der delen) en aan gezondheid en vitaliteit.”Vanuit een van m’n opleiders is het volgend citaat me altijd bijgebleven. Dit citaat komt uit het nummer “Anthem” van Leonard Cohen in 2008: ” In the crack, you see the Light”

 

Programma

Vrijdag 14 maart 2024, van 18.00 uur tot 19.30 uur (CET) / 13.00 tot 14.30 (UTC-3).

17.45               Inloop
18.00               Welkom door de initiatiefnemers
18.05                Inleiding van Dr. Philip Veerman
18.25               Inleiding van Wendy Codrington, MSc

18.40                inleiding van Eugenie Curiel, MSc

19.00                Interactief gedeelte met de panelleden en de deelnemers.
19.30                Afsluiting