Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave:
Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid, een inleiding – J.H. de Graaf
Baas in eigen buik? De rechtsgeldigheid en nakoming van draagmoederschapsovereenkomsten in het licht van grondrechten – C. Mak
Waarheid bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de verwekker – M. Voorhoeve
Ouderlijke verantwoordelijkheid en godsdienstvrijheid van het kind – K. Hanson
De rol van ouders bij hun topsportende kinderen in het licht van het IVRK – P.J. Montanus
De rechten van het kind: ook in de fiscaliteit? – R.J. Koopman en E. Poelmann
Kinderalimentatie: ouderlijke verantwoordelijkheid en overheidsbemoeienis – A. van der Maten
Het ouderschapsplan en het IVRK – L. Rietbergen
Meer kansen voor jeugdbeschermingskinderen – M.R. Bruning
‘De gebreken der opvoeding moeten worden verholpen’ De rechten van het kind en de kinderbescherming in historisch perspectief – B. Kruithof
The Hague Convention on Child Abduction: how about the best interests of the child? – T.M. de Boer
Annex bij de bijdrage van T. M. de Boer, ‘The Hague Convention on Child Abduction: how about the best interests of the child?’ – A.E. Oderkerk
Interview met mw. mr. A. Leeser-Gassan – J. Milders en K. Tien
Ouderlijke (on)verantwoordelijkheid, al voor de geboorte – A.C. Enkelaar en A.M.I. van der Does
Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid als laatste kans – Ph. Veerman en R.B. Visser

U kunt het boek Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid bestellen bij Stichting Ars Aequi, juridische uitgeverij.

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid