In bezit van diverse academische graden, behaald op de vakgebieden psychologie, orthopedagogiek en mensenrechten. Over deze vakgebieden heeft hij verschillende publicaties op zijn naam staan.

Werkt voor het FACT team van het jeugdpsychiatrisch centrum de Jutters en is lid van de klachtencommissie jeugdzorg in negen Brabantse gemeenten. Daarnaast is hij een expert voor de Europese Commissie in Brussel en adviseert over de beoordeling van voorstellen o.m. op het gebied van child victims.

Deskundig op het gebied van het Internationale Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK), gezondheidszorg psychologie, orthopedagogiek, jeugdbescherming, historische pedagogiek en de  rechten van het kind. Ervaring opgedaan met het opzetten van nieuwe en innovatieve organisaties en projecten in Nederland, het Midden-Oosten en Afrika. Uitgebreide ervaring met bestuursfuncties in zowel nationale, als internationale organisaties en met het ontwikkelen van programma’s.