Rechten van het kind en autonomie

Hoofdstuk: Autonomie bij jongeren met een verstandelijke beperking

Door Dr. Ph. E. Veerman, Mw. drs. C. M. M. Schuijlenburg en drs. R. B. Visser

Zwakbegaafde jongeren en het strafrecht
Het begrip ‘autonomie’
‘Evolving capacities’
‘Het kind’ bestaat niet
Psychologische criteria en spraakverwarring
Toch weer een sturende aanpak?
Conclusie

U kunt het boek Rechten van het kind en autonomie bestellen bij Stichting Ars Aequi, juridische uitgeverij.

Rechten van het kind en autonomie