Web
Analytics

Philip Veerman is lid van de Raad van Advies van CoMensha

CoMensha is een autonome, onafhankelijke NGO die een bijdrage levert aan de bestrijding van mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Hierbij acteert CoMensha vanuit de situatie en het belang van het slachtoffer en vanuit het perspectief van de mensenrechten. CoMensha werkt hiertoe nauw samen met ketenpartners die strijden tegen mensenhandel, zoals de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, instellingen voor Jeugdzorg, opsporingsdiensten, etc.

CoMensha Mensenhandel in Beeld
De kern van de activiteiten van CoMensha:
Registreren van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Coördineren van de opvang van de slachtoffers van mensenhandel

Het geven van informatie, voorlichting en advies over mensenhandel in Nederland aan ketenpartners, professionals en particulieren

Bestrijding van mensenhandel in Nederland

Dat gebeurt met kennis van en respect voor de persoon en zijn/ haar individuele keuzevrijheid. Kernwaarden van CoMensha zijn rechtvaardigheid, autonomie, transparantie en integriteit.

CoMensha heeft qua juridische structuur een stichtingsvorm met een Bestuurder – directeur en een Raad van Toezicht.

De uitwerking van bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht worden bijgestaan door een Raad van Advies. Philip Veerman is lid van de Raad van Advies.

Meer informatie: CoMensha website

Speak Your Mind

*