Een nieuwe Kinderombudsman, een nieuw geluid

Per 1 april jl. moest de eerste Kinderombudsman van de Nationale Ombudsman het veld ruimen: laatstgenoemde wilde zijn ‘eigen team samenstellen’. Indirect werd de Kinderombudsman ‘activisme’ verweten, dat in het licht van zijn functie voorwaar geen slechte eigenschap lijkt.

Het leidde tot handtekeningenacties ten gunste van het (tijdelijk) aanblijven van Marc Dullaert. Na deze commotie in de eerste maanden van dit jaar hebben we nu een nieuwe Kinderombudsman. Waar gaat zij zich op richten? Gaat zij het beleid van haar voorganger voortzetten? Welke beleidskeuzes gaat zij maken? Dat een aantal zaken ook anders kan, bepleit Veerman aan de hand van de eerste Kinderombudsman in de wereld, Målfrid Grude Flekkoy uit Noorwegen. Misschien wordt het tijd om, nu Dullaert het instituut Kinderombudsman op de kaart heeft gezet, meer gedifferentieerd om te gaan met een aantal kwesties.

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid, pp 1-4, 27 May 2016

Koop het gehele artikel