‘Opvang Verwarde Personen (OVP) is overstortventiel van de GGZ’

Parnassia heeft sinds vijf jaar in Den Haag de Opvang Personen met Verward Gedrag (OVP). Vorig jaar zijn daar 1552 mensen binnengebracht. Gz-psycholoog Philip Veerman reflecteert in zijn opiniestuk in Den Haag Centraal  op deze voorziening.

Bastiaan van der Hoeven, psychiater en manager zorg bij de Opvang Personen met Verward Gedrag (OVP) van Parnassia,geeft een paar gefingeerde voorbeelden gebaseerd op een doorsnee van patiënten die bij de OVP worden binnengebracht. Een man, dertiger, vertoont verward gedrag op straat. Hij gaat vrijwillig mee naar de OVP. Hij is onder invloed van alcohol en is radeloos door een recente relatiebreuk. Na ontnuchtering blijkt ergeen sprake van een psychiatrische stoornis of suïcidaliteit. Hulp van kennis en familie wordt gemobiliseerd, waarop hij veilig naar huis kan.

Lees het artikel >