Web
Analytics

Blog

Hieronder vindt u alle Nederlandstalige blogs. Aan Engelse zijde van deze website staan de Engelstalige blogs.

Uitvoering idee jongerenparlement neerbuigend

Opinie | Philip Veerman, gz-psycholoog in: FD 11 juli 2019 In het Financieel Dagblad van 26 juli 2018 schrijft directeur kennisontwikkeling van de Rabobank, Barbara Baarsma “laten we een jongerenparlement instellen, met leden van zestien tot en met ☞ Uitvoering idee jongerenparlement neerbuigend

‘Calmeyer een Nederlandse Schindler? Lastige vraag’

in: Den Haag Centraal, mei 2019 In zijn recensie van het boek ‘Voor de nazi’s geen Jood’ van Petra van den Boomgaard (DHC 16 mei) concludeert Thijs Kramer dat na de publicatie van dit doorwrochte werk ‘de geschiedenis wat mistiger geworden is’. Daar ☞ ‘Calmeyer een Nederlandse Schindler? Lastige vraag’

‘Weeshuistoerisme debat is te eenzijdig’

In: Den Haag Centraal - april 2019 www.denhaagcentraal.net Goed dat misstanden nu aan de kaak gesteld worden, maar we moeten niet doorslaan door maar één soort zorg voor kinderen in ontwikkelingslanden te bepleiten. Dat lukt hier ook niet, stelt ☞ ‘Weeshuistoerisme debat is te eenzijdig’

‘Akkoord over preventie laat jeugd vallen’

In: Parool 14 december 2018 Het Nationale Preventieakkoord bevat een uitgebreid pakket maatregelen om gezond leven te bevorderen, maar doet te weinig tegen alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, aldus Philip Veerman. Alcohol en drugs zijn ☞ ‘Akkoord over preventie laat jeugd vallen’

Het is tijd voor een partij voor de kinderen

IN: NRC 30 november 2018 Dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren, is een sprookje, meent Philip Veerman. De kloof tussen hen die het goed hebben en die het slecht hebben, groeit. ‘Spijbelstaking’ van scholieren, in september, ☞ Het is tijd voor een partij voor de kinderen

20 november – Internationale dag van de rechten van het kind

Dinsdag 20 november 19:00 - 21:15 uur, Rino, Leidseplein 5, Amsterdam Philip Veerman en Esther Teunen (senior preventiemedewerker van Brijder jeugd/verslavingszorg) spreken samen op RINO Amsterdam - een avond georganiseerd in samenwerking met het ☞ 20 november – Internationale dag van de rechten van het kind

Dakloze kinderen door weinig huizen in de sociale sector

OPINIE: De wereldwijde trek naar de stad is niet te stuiten. Daarmee groeit het gevaar van dakloosheid voor arme gezinnen. Kinderrechtenexpert Philip Veerman ontmoette de Amsterdamse kinderombudsman, Anne Maretien van der Does, die hem vertelde een ☞ Dakloze kinderen door weinig huizen in de sociale sector

Rechten van het Kind – Lezingencyclus – 2018

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met het opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg - de RINO - een lezingencyclus van tien avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en ☞ Rechten van het Kind – Lezingencyclus – 2018

Maatschappij onttrekt zich aan opvoedingsplicht

ONTZIELDE JEUGDZORG Opvoeding lijkt in Nederland minder dan voorheen een publieke zaak te zijn, zelfs als het thuis mis gaat. Dat gebrek aan aandacht en middelen zal ons nog opbreken. Door: Philip Veerman, Verschenen in de Groene Amsterdammer, ☞ Maatschappij onttrekt zich aan opvoedingsplicht

Koffie met de jongerenombudsman onder de Martinitoren

Philip Veerman In 2000 schreven Hebzibah Levine en ik een artikel (P. Veerman and H. Levine, Implementing children's rights on a local level: Narrowing the gap between Geneva and the grassroots) in The International Journal of Children’s Rights ☞ Koffie met de jongerenombudsman onder de Martinitoren