Minister voor kinderen hard nodig

Misstanden (zoals kinderen die te lang wachten op hulp) moeten worden opgeheven. Het roer van de mammoettanker ‘Decentralisering’ moet om en een speciale minister zou leiding moeten geven aan dat proces, meent Philip Veerman in zijn nieuwe opiniestuk in Den Haag Centraal.

Informateur Herman Tjeenk Willink stelde voor om overeenkomsten te bereiken op vier à vijf grote maatschappelijke thema’s. Als thema’s noemde hij het functioneren van de overheid, klimaatproblemen, maatschappelijke tegenstellingen op de arbeidsmarkt en onderwijs. Onbegrijpelijk is dat niet zonneklaar is dat de situatie van kinderen in dit land een ander thema moet zijn. Sinds het regeerakkoord van de VVD en de PvdA in 2012, met de daarin gelanceerde decentralisatie van de jeugdzorg, is de situatie van kinderen in de knel ernstig verslechterd. In 2014 wees de Rekenkamer Den Haag de gemeente erop dat zij geen zicht had
op de risco’s die betere jeugdzorg belemmeren. In 2015 toen jeugdzorg op het bordje van de gemeente kwam, bleken de risico’s onderschat.

Lees het artikel  (pdf)