Ontzielde jeugdzorg

Ontzielde jeugdzorg

Ontzielde jeugdzorg, Maatschappij onttrekt zich aan opvoedingsplicht Opvoeding lijkt in Nederland minder dan voorheen een publieke zaak te zijn, zelfs als het thuis mis gaat. Dat gebrek aan aandacht en middelen zal ons nog opbreken. Lees het artikel...
Internaat of pleeggezin, 200 jaar discussie

Internaat of pleeggezin, 200 jaar discussie

Internaat of pleeggezin : 200 jaar discussie / opstellen onder red. van B. Kruithof, T. Mous, Ph. Veerman Medewerkers: Bernardus Kruithof (1952-); Ton Mous; Philip E. Veerman (1948-) Uitgever: Werkverband Intergratie Jeugdwelzijnswerk Nederland, Utrecht en Amsterdam...