Web
Analytics

Ontzielde jeugdzorg

Ontzielde jeugdzorg, Maatschappij onttrekt zich aan opvoedingsplicht Opvoeding lijkt in Nederland minder dan voorheen een publieke zaak te zijn, zelfs als het thuis mis gaat. Dat gebrek aan aandacht en middelen zal ons nog opbreken. Lees het ☞ Ontzielde jeugdzorg

Pleegzorg is altijd tweede keus, maar daar maken wij wel het beste van

Dhr. Rene de Bot (Stichting Flexus jeugdplein, Rotterdam) De Nederlandse jeugdzorg is terughoudend met het uithuisplaatsen van kinderen. Als daartoe wordt overgegaan dan verdient pleegzorg de voorkeur boven residentiele zorg. Dilemma is dat ☞ Pleegzorg is altijd tweede keus, maar daar maken wij wel het beste van

Internaat of pleeggezin, 200 jaar discussie

Internaat of pleeggezin : 200 jaar discussie / opstellen onder red. van B. Kruithof, T. Mous, Ph. Veerman Medewerkers: Bernardus Kruithof (1952-); Ton Mous; Philip E. Veerman (1948-) Uitgever: Werkverband Intergratie Jeugdwelzijnswerk Nederland, ☞ Internaat of pleeggezin, 200 jaar discussie