Web
Analytics

Conferentie 16 april 2013

Ter gelegenheid van het feit dat dr. Philip E. Veerman 40 jaar voor (de rechten van) kinderen en jongeren heeft gewerkt is op dinsdag 16 april 2013 in de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam een conferentie gehouden. Deze Conferentie is georganiseerd door het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Amsterdam in samenwerking met de afdeling opleidingen van BoumanGGZ te Rotterdam (een onderdeel van de Antesgroep).

Lijden aan de tijd

De bijdrage van Philip Veerman tijdens de conferentie van 16 april 2013: Als mijn overgrootouders - Izaak Levison en Wilhelmina van Lier, de grootouders van mijn moeder - die precies tegenover dit gebouw een huis en winkel hadden, hadden kunnen ☞ Lijden aan de tijd

Verslag van het congres ‘Rechten van het kind in theorie en praktijk’

Op dinsdag 16 april j.l. werd door het Center for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) een congres georganiseerd in de Koninklijke Academie van Wetenshappen met als thema: “Rechten van het kind in theorie en praktijk.” Aanleiding voor het organiseren ☞ Verslag van het congres ‘Rechten van het kind in theorie en praktijk’

Dat vele ouders inderdaad een ramp voor hun kinderen zijn

Dr. Bernard Kruithof, Instituut voor Interdisciplinaire Studies, Universiteit van Amsterdam Jeugdzorg in historisch perspectief Het bestuderen van het verleden lijkt voor de opvoeders in de praktijk in het algemeen betrekkelijk overbodig. Toch is ☞ Dat vele ouders inderdaad een ramp voor hun kinderen zijn

De kracht van eigen kracht

Prof. Gert-Jan Stams, hoogleraar forensische orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam Eigen Kracht Conferenties (EKC) in de jeugdbescherming zijn helemaal in en passen bij het beleid van de overheid om zich meer en meer terug te trekken uit het ☞ De kracht van eigen kracht

Pleegzorg is altijd tweede keus, maar daar maken wij wel het beste van

Dhr. Rene de Bot (Stichting Flexus jeugdplein, Rotterdam) De Nederlandse jeugdzorg is terughoudend met het uithuisplaatsen van kinderen. Als daartoe wordt overgegaan dan verdient pleegzorg de voorkeur boven residentiele zorg. Dilemma is dat ☞ Pleegzorg is altijd tweede keus, maar daar maken wij wel het beste van

rechtsbescherming bij mensenrechten

Prof. mr. Jaap. Polak, Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en onbezoldigd hoogleraar bestuursrecht in Leiden Enkele beschouwingen over dilemma’s op het terrein van de rechtsbescherming bij mensenrechten. In ☞ rechtsbescherming bij mensenrechten

“Mag dat dan niet?”

drs. Alexa Rutten, Kinder- en jeugdpsychiater te Eindhoven "Mag dat dan niet?"  Pro Justitia rapportage over jongeren met psychiatrische problematiek waaronder autisme. Onder de jeugd die met justitie in aanraking komt is het percentage ☞ “Mag dat dan niet?”

De vicieuze cirkel van transgenerationele overdracht doorbreken

Dr. Annemiek van Dijke lic. clinical psychologist/psychotherapist and clinical neuropsychologist De vicieuze cirkel en transgenerationele overdracht van trauma-gerelateerde disregulatie doorbreken:  Pre- en postnatale integratieve zorg voor moeder ☞ De vicieuze cirkel van transgenerationele overdracht doorbreken

Ongeboren vrucht in gevaar

Mw. mr. Toos Enkelaar (Vice-President van de Rechtbank Amsterdam) Tools voor de rechter in geval van een ongeboren vrucht in gevaar. Internationaal Verdrag rechten van het Kind (IVRK) In de preambule wordt aangegeven dat “het kind”bijzondere ☞ Ongeboren vrucht in gevaar

Zwanger en verslaafd

drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts, hoofdbehandelaar Behandelcentrum Boumankliniek, Rotterdam drs. Susanne Wegen GZ-Psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog (GioK) Binnen de Bouman Kliniek worden er regelmatig ernstig verslaafde zwangere ☞ Zwanger en verslaafd