Jaarverslag 2016 van de klachtencommissie jeugd

De Nationale Ombudsman schreef onlangs (in het rapport Terug aan tafel, samen de klacht oplossen van maart 2017) dat “veel gemeenten het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over (…) jeugdhulp niet op orde hebben. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden.” Negen Brabantse gemeenten hebben althans wat te doen met klachten beter proberen te regelen. Het eerste jaarverslag van de klachtencommissie jeugd, waarin ik zitting heb, geeft inzicht in de zaken die we behandelden en vindt u hier integraal op de website: download het jaarverslag 2016 van de klachtencommissie jeugd van negen Brabantse gemeenten (.pdf, 133kB)