Amsterdamse Conferentie verdoezelt gevaar gokverslaving

De gamingindustrie houdt op 13 en 14 juni in Amsterdam een Conferentie om te lobbyen voor het openen van de Nederlandse markt voor online casinospelen zoals pokeren on line. Het gevaar van verslaving wordt bewust weggemoffeld.

Door: Philip Veerman en Peter Greeven, in: Parool, 9 juni 2017

Op 9 mei had de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer vragen voor de regering over o.a. de wijziging van de Wet op de kansspelen en andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (internetgokken). Het ligt in de lijn der verwachting dat een nieuwe regering pas met de gestelde vragen aan de slag zal gaan. Ondertussen is de gok- en gamingindustrie hard aan het lobbyen. De Conferentie in Amsterdam die de gamingindustrie organiseert is zo’n lobbyactiviteit. Het wordt tijd dat kwetsbare mensen zoals gokverslaafden en hun hulpverleners meer gehoord worden.

Als de bovengenoemde wetsvoorstellen ook door de Eerste Kamer komen, kan de gaming- en gokindustrie, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, ook op de Nederlandse markt online pokerspelen en casinospelen aanbieden. Die bedrijven mogen zich nu niet op de Nederlandse markt richten. Maar op het internet vind je nu gemakkelijk aanbieders van gokspelen bijvoorbeeld in Malta, Gibraltar of Ierland. Hierbij worden soms (via internet) illegale contracten getekend om iedere dag een aantal uren te pokeren waardoor men onder enorme druk komt te staan. Het gevolg is vaak afhankelijkheid van een gokbedrijf dat er financieel voordeel bij heeft, terwijl de Nederlandse Kansspelautoriteit deze mensen niet kan beschermen.

Het idee dat ten grondslag lag aan de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand is de gigantische en groeiende gokmarkt te reguleren en zo de groeiende groep online-spelers daardoor meer te kunnen beschermen. In de verslavingszorg zien wij geregeld gokverslaafde cliënten waarvan hun kwetsbare positie werd uitgebuit. De Europese Unie lijkt Nederland vooral aan te sporen de markt open te stellen omdat de EU het vrije verkeer van diensten voorstaat. Wij stellen voor dat komende regering het monitoren van de toenemende gokverslaving op de agenda zet van o.a. het Trimbos-instituut. Het hebben van een gokstoornis werd niet lang geleden opgenomen in  het nieuwe classificatiesysteem van psychiatrische stoornissen, de DSM-5. Met slechts een paar muisklikken kan je tegenwoordig al  gaan gokken, met alle risico’s voor de volksgezondheid vandien.

Het Nederlandse beleid gaat teveel uit van de ‘keuzevrijheid voor de burger’ en lijkt vooral geporteerd voor de standpunten van de industrie. Op de website (www.gaminginholland.com) vermeldt de branche trots dat “the Departement has proved generally willing to listen to industry input and critique”. Reeds op 5 juli 2013 wezen een aantal verslavingszorginstellingen, onderzoekers en het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie er op dat de openstelling van de Nederlandse markt “kan resulteren in een verhoging van het aantal mensen met kansspelproblematiek, waarin vooral jongeren en jongvolwassenen kwetsbaar zijn”.

De professionals en wetenschappelijke instellingen benadrukten in hun brief “het risico op een toename van het aantal risicospelers door genoemde maatregelen”. Zij verzochten “zeker ook gezien de impact die het mogelijk heeft op jeugdigen, om de invoering vergezeld te doen gaan van onderzoek en concrete uitwerking van preventieve maatregelen”. Dit verzoek is anno 2017 nog even actueel als in 2013. De Nederlandse staat lijkt nu een gokje te gaan nemen door te hopen dat niet al te veel kwetsbaren gokverslaafd zullen worden. Er is ondertussen ook een wetsvoorstel door de Eerste Kamer behandeld over de modernisering van de casinospelen.

De verwachting is dat de Minister van Veiligheid en Justitie de beantwoording van de vragen daarover en die over internet pokeren in samenhang gaat beantwoorden. De inbreng van de andere Eerste Kamerleden is meer verdeeld. Vaststaat dat de Christen Unie en de SP in ieder geval kritisch zijn. De gamingindustrie investeert nu grote bedragen in lobbyactiviteiten. Grote commerciële belangen staan ook voor ze op het spel als zeop de Nederlandse markt zouden kunnen gaan opereren. Wij bepleiten (alhoewel het op de valreep lijkt) toch nog meer overleg met de verslavingszorginstellingen en deskundigen.

Dr. Philip Veerman, gz psycholoog en regiebehandelaar bij Kick your Habits in Amsterdam en is een voormalig voorzitter van Defence for Children International in Genève.

Dr. Peter Greeven is hoofd behandelzaken van Novadic-Kentron en voorzitter van de Sectie Verslavingspsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Lees het artikel als pdf (46Kb) : Amsterdamse Conferentie verdoezelt gevaar gokverslaving – opiniestuk voor Het Parool

Of lees het zoals gepubliceerd is in Het Parool (pdf, 8,4Mb) : hethoogstewoord-9juni2017