Zwanger en verslaafd

drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts, hoofdbehandelaar Behandelcentrum Boumankliniek, Rotterdam
drs. Susanne Wegen GZ-Psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog (GioK)

Binnen de Bouman Kliniek worden er regelmatig ernstig verslaafde zwangere vrouwen opgenomen. Hierbij komen er een aantal dilemma’s om de hoek kijken, waarvan de belangrijkste in deze lezing worden toegelicht. Wat binnen de behandeling een grote rol speelt is het conflict tussen de rechten van de moeder en de rechten van het kind. Dit komt tot uitdrukking in de behandelbeslissingen die genomen moeten worden tijdens het verblijf van de moeder in de kliniek, zowel als zij vrijwillig, als wanneer zij met een juridische maatregel wordt opgenomen. Het gaat hierbij om zaken als: vrijhedenbeleid, behandelafspraken en medicatietrouw.

drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts, hoofdbehandelaar Behandelcentrum Boumankliniek, Rotterdam en drs. Susanne Wegen GZ-Psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog (GioK)

drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts, hoofdbehandelaar Behandelcentrum Boumankliniek, Rotterdam en drs. Susanne Wegen GZ-Psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog (GioK)

Vanuit de biopsychosociale visie op verslavingspsychiatrie  willen wij waar mogelijk ruimte geven en meewerken aan de hoogst haalbare autonomie voor de moeder. In casu: stimulering van de ontwikkeling van het zelf maken en nakomen van afspraken en verstandige keuzes nemen die ten goede komen aan zowel  haar gezondheid als die van het kind. Gebeurt dit niet goed, dan gaan de verschillende belangen ‘schuren’  bij behandelaren en komt de cruciale vraag:  Wanneer grijp je in bij de moeder ter wille van het kind? Wanneer gaan de rechten van het nog ongeboren kind zwaarder wegen dan de rechten van de moeder en moet je als behandelaar ingrijpen met bijvoorbeeld een IBS of RM?
Zaken die van belang zijn in dit ingewikkelde afwegingsproces voor zowel moeder als kind, worden in deze lezing verder toegelicht vanuit zowel psychiatrisch als psychologisch oogpunt.

bekijk de presentatie Zwanger en verslaafd (pdf, 654kb)