Realiseer kinderrechten in politiek en beleid

Oproep aan alle verkiezingsprogrammacommissies voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

De Stichting Minister van Kinderen vindt dat de kinderrechten in politiek en beleid steviger moeten worden verankerd. Waarom?

Nederland daalt op kinderrechtenranglijst

Afgelopen juni verscheen de KidsRights Index. Deze ranglijst laat zien hoe landen wereldwijd scoren op de naleving van kinderrechten. Nederland kelderde maar liefst zestien plaatsen op ‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind’ terwijl Nederland op dit gebied ooit gidsland was.

De zorg voor kwetsbare kinderen verslechtert

Duidelijk wordt de verergerende situatie verwoord in een brandbrief, waarin rechters de noodklok luiden over de verslechtering van de zorg voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Kabinet neemt aanbevelingen van het VN Kinderrechten Comité niet over

Het VN Comité voor de Rechten van het Kind, dat toeziet op de implementatie van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK), deed op 9 maart 2022 een aantal aanbevelingen (CRC/C/NLD/5-6, Concluding Observations), die niet door het kabinet werden overgenomen. Zie: https://www.kinderrechten.nl

 

Lees de rest hier!