Web
Analytics

Ongeboren vrucht in gevaar

Mw. mr. Toos Enkelaar (Vice-President van de Rechtbank Amsterdam) Tools voor de rechter in geval van een ongeboren vrucht in gevaar. Internationaal Verdrag rechten van het Kind (IVRK) In de preambule wordt aangegeven dat “het kind”bijzondere ☞ Ongeboren vrucht in gevaar